Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση

Τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Καστοριάς, αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 9.15΄π.μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
              
               Πολύς θόρυβος έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την εξαγορά πλασματικού χρόνου, καθώς εικάζεται, ότι από 1/1/2017 το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου θα αυξηθεί, οδηγώντας σε πολλαπλή επιβάρυνση των ασφαλισμένων.
               Υπενθυμίζουμε, ότι ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) αύξησε το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης εργοδότη και εργαζόμενου σε 20%, το οποίο κατανέμεται σε ποσοστό 6,67% στον εργαζόμενο και 13,33% στον εργοδότη (άρ. 38).
               Τα κρίσιμα σημεία της διατάξεως αυτής και τελικώς της σπουδής για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς πλασματικού χρόνου είναι τα εξής:
               [1] Η διάταξη του άρ. 38 του ν. 4336/2016 ισχύει από την δημοσίευση του νόμου, ήτοι από τις 12/5/2016 με αποτέλεσμα να γεννάται ζήτημα εάν τελικώς η αύξηση των εισφορών και συνακόλουθα η αύξηση του κόστους της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου θα επέλθει από την 1/1/2017 (ήτοι με την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ) ή από την 13/5/2016 (ήτοι την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του νόμου). Η πληροφόρηση, που έχουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιμένει στην εφαρμογή της διατάξεως από 1/1/2017, παρά το γεγονός ότι άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιμένουν στην αντίθετη ερμηνεία. Πρέπει, συνεπώς, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση αναγνώρισης να έχει κανείς κατά νου, ότι δεν έχει ακόμα πλήρως διευκρινισμένο, εάν η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου στο Δημόσιο θα υπολογιστεί με το νέο τρόπο από 1/1/2017 ή αναδρομικά από 13/5/2016.
               [2] Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εάν το ποσό εξαγοράς, που θα απαιτηθεί για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου θα αναλογεί στο συνολικό κόστος των εισφορών (ήτοι 20%) ή εάν θα περιορίζεται στην εισφορά του εργαζομένου (άρα 6,67%). Η πληροφόρηση, που διαθέτουμε προς το παρόν είναι, ότι ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλλει το σύνολο της εισφοράς για κάθε μήνα, που αναγνωρίζει.
               [3] Πρέπει να διευκρινιστεί, επίσης, προς αποφυγή αιφνιδιασμών, ότι μέχρι σήμερα η διαδικασία αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στο Δημόσιο ήταν εξαιρετικά αργή, λόγω αφενός του όγκου των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδοτήσεως και αφετέρου των επάλληλων  αλλαγών και παρεμβάσεων στην συνταξιοδοτική νομοθεσία, που έχρηζαν (και χρήζουν ακόμα) ερμηνείας. Τούτο, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτονόητα, ότι η διαδικασία αναγνώρισης θα συνεχίσει να κινείται με τους ίδιους χρονικά ρυθμούς. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο, να προχωρήσει η διαδικασία αναγνωρίσεως πλασματικών χρόνων, με την έκδοση των σχετικών πράξεων, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν οι υπάλληλοι, που υπέβαλαν αιτήσεις, να προβούν σε άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών, σε αντίθεση από ότι συμβαίνει σήμερα.
               [4] Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου,  όπως πολλές φορές έχουμε επιμείνει στο παρελθόν, αποτελεί κατά κανόνα ένα μέσο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πράγμα που πλέον μετά τις διατάξεις του ν. 4336/2015 έχει νόημα ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που ο υπάλληλος θεμελιώνει με την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μέσα στην μεταβατική περίοδο 2010-2012 (αφού από την 1-1-2013 τα όρια ηλικίας έχουν ήδη ανέλθει στα 62 έτη με σαράντα χρόνια εργασίας και στα 67 έτη σε κάθε άλλη περίπτωση) και υπό την αναγκαία προϋπόθεση, ότι κατά την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4336/2015 (18-8-2015) συνέτρεχε και η ηλικιακή προϋπόθεση για την λήψη συντάξεως.
               Εάν δεν συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, είναι εξαιρετικά αμφίβολο, εάν η αναγνώριση πλασματικών ετών «αξίζει τα λεφτά της», δεδομένης μάλιστα της διάρθρωσης των συντάξεων (βασική και αναλογική), που εισήγαγε ο νέος νόμος. Σημειωτέον, ότι η αναγνώριση χρόνου παιδιών και σπουδών αφορά μόνο τους ασφαλισμένους, που δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010 ενώ ειδικά ο πλασματικός χρόνος στρατού και παιδιών μπορεί να οδηγήσει στην θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν το έτος 2010, πράγμα, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ο χρόνος σπουδών από την άλλη πλευρά οδηγεί σε θεμελίωση μετά το έτος 2011.
               Με τα δεδομένα αυτά αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι ο νομοθέτης δεν έχει κανέναν ενδοιασμό (ακόμα και εάν κάτι τέτοιο θίγει θεμελιωμένα δικαιώματα) να αιφνιδιάσει τους ασφαλισμένους τροποποιώντας τις ισχύουσες ρυθμίσεις, εμμένουμε στην πολλάκις εκφρασθείσα άποψη μας, ότι η αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα πρέπει να αξιοποιείται ως ένα έξυπνο αλλά και χρήσιμο εργαλείο θεμελίωσης,  που δεν υπακούει σε γενικεύσεις αλλά αφορά την κάθε συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα του μπορεί να είναι οικονομικά εξαιρετικά επώδυνα και τελικώς να οδηγούν στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα.
               Με βάση τις σκέψεις αυτές, σας επισυνάπτω τις απαιτούμενες αιτήσεις για την αναγνώριση εκάστου πλασματικού χρόνου (σπουδών, παιδιών και στρατού).
               Παραμένω στην διάθεση σας.
               Με εκτίμηση,

               Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
               Δικηγόρος


Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Εκπαιδευτική εκδρομή-επίσκεψη στο Μοναστήρι (Βιτώλια)

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Καστοριάς σας ανακοινώνει την απόφασή του, να διοργανώσει μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-επίσκεψη στο Μοναστήρι (Βιτώλια) το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016.
Στην επίσκεψή μας αυτή θα έχουμε την τύχη να ξεναγηθούμε και αυτήν τη φορά από την Πρόεδρο του Συλλόγου Μοναστηριωτών Θεσ/νίκης κ. Βιολέτα Παπαθανασίου, που είναι συνταξιούχος δασκάλα με καταγωγή από το Μοναστήρι κι όλοι παραδέχονται πως είναι «η ζωντανή ιστορία» του.
Η εκδρομή αυτή είναι μια σπουδαία ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν όσοι δεν συμμετείχαν την προηγούμενη φορά, αλλά και όσοι συμμετείχαν. Οι δεύτεροι ξέρουν πολύ καλά το γιατί-οι πρώτοι θα το μάθουν στις 3 Δεκεμβρίου.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τουριστικό γραφείο Στυλιάδης (2467086957).
Πληροφορίες: Βόλτση Αγγελική 6976339378
Κόστος συμμετοχής: 17 ευρώ


                                                          Για το Δ.Σ.

          Ο πρόεδρος                                                           Η Γεν.Γραμματέας

Χατζηφωτιάδης Κων/νος                                      Τσουμαροπούλου Σταυρούλα

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Συγκέντρωση χειμερινής ένδυσης και υπόδησης για τα προσφυγόπουλα που διαμένουν στο ξενοδοχείο Dedis Καστοριάς · Εθελοντική προσφορά


·     Ο χειμώνας μπαίνει σιγά σιγά και η ανάγκη των προσφύγων για ένδυση και υπόδηση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ! Όσοι διαθέτουν παιδικά χειμωνιάτικα ρούχα (μπουφάν, γάντια, κασκόλ κ.ά.) και παπούτσια σε καλή κατάσταση , παρακαλούνται να τα προσκομίσουν στο χώρο του σχολείου τους, προκειμένου τα μέλη του Συλλόγου να τα παραλάβουν και να τα διαθέσουν στα προσφυγόπουλα που διαμένουν στο ξενοδοχείο Dedis.
  Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ανταποκριθούν στην ανάγκη των συνανθρώπων μας, ώστε να συγκεντρωθούν τα παραπάνω είδη έως την Παρασκευή 18-11-2016.
·   Όσοι συνάδελφοι-συναδέλφισσες επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε απογευματινή απασχόληση των προσφυγόπουλων, παρακαλούνται να προσέλθουν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, την Τετάρτη 16-11-2016 και ώρα 6.00μ.μ., ώστε να συζητήσουμε τον τρόπο οργάνωσης του προγράμματος.
                                                                                                                                                 
       Για το Δ.Σ.         
Ο Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας
Χατζηφωτιάδης Κων/νος                        Τσουμαροπούλου Σταυρούλα

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 24 /10 στις 6.30 στο 4ο Δ. Σχ.  θα είναι παρόν και το μέλος του Δ.Σ της ΔΟΕ Νίκος Καλόγηρος για να μας ενημερώσει για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκ/ση  και το δημόσιο σχολείο .
Η παρουσία μας κρίνεται απαραίτητη !!!
ΤΟ
Δ.Σ 

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, καλείστε όλοι να παραστείτε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 6.30΄μ.μ. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων  Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

Για το Δ.Σ.

                 Ο Πρόεδρος                                                     Η Γενική Γραμματέας


         Χατζηφωτιάδης Κων/νος                                 Τσουμαροπούλου Σταυρούλα

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ημέρα αιμοδοσίας

    Αγαπητοί συνάδελφοι,
στα πλαίσια της εξόρμησης αιμοδοσίας που διοργανώνει ο Σύλλογός μας και για την οποία ενημερωθήκατε στο παρελθόν με το υπ’ αριθ. 26/6-10-16 έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε πως την Τρίτη 25-10-16 θα διεξαχθεί αιμοδοσία στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Όποιος συνάδελφος έχει δηλώσει συμμετοχή ή και όποιος άλλος συνάδελφος επιθυμεί, μπορεί να προσέλθει  από τις 9.00 π.μ.  μέχρι τη 1.00 μ.μ. έχοντας μαζί του τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

Για το Δ.Σ.

                    Ο Πρόεδρος                                               Η Γραμματέας         Χατζηφωτιάδης Κων/νος                            Τσουμαροπούλου Σταυρούλα


Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πρόγραμμα χορευτικού τμήματος

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας καθώς κι εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν, πως οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 7.30-9.00μ.μ. στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.


Από το Δ.Σ.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Παράλληλη στήριξη μαθητών και μαθητριών με ιδιάιτερες εκπαιδευτικές ανάγκες: Κάθε πέρυσι και καλύτερα...Παράλληλη στήριξη μαθητών και μαθητριών με ιδιάιτερες εκπαιδευτικές ανάγκες: Κάθε πέρυσι και καλύτερα………
Η παράλληλη στήριξη παρέχεται ως ενισχυτικός και ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας και δεν έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του παιδιού ή εξυπηρέτησης στην καθημερινή διαβίωση.
Παράλληλη στήριξη δέχεται κάθε μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εφ’ όσον μπορεί ν’ ανταποκριθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης φοίτησής του καθώς και σε κάθε εκδήλωση σχολικής διαδικασίας. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης
Η παράλληλη στήριξη ως θεσμός βοηθάει στην προώθηση της συμπερίληψης του μαθητή στο γενικό σύνολο μόνο όταν γίνεται με τρόπο μεθοδικό κι οργανωμένο. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η συνεργασία όχι μόνο των δύο εκπαιδευτικών της τάξης αλλά ολόκληρου του σχολικού πλαισίου κι όσων εμπλέκονται άμεσα με τον μαθητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εφαρμογή της παράλληλης στήριξης δεν μπορεί να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς στόχους της και πολλές φορές καταλήγει να έχει τη μορφή απλής φύλαξης.
Και παρ΄όλα αυτά,  τι έρχεται να κάνει για μια ακόμη φορά το υπουργείο, εκτελώντας πιστά τις μνημονιακές του υποχρεώσεις και αθετώντας τις προεκλογικές του εξαγγελίες;
·         Μειώνει τις πιστώσεις για πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
·         Καθυστερεί τραγικά στην πρόσληψη τους
·         Οδηγεί στην απελπισία τους γονείς των μαθητών και μαθητριών που χρειάζονται παράλληλη στήριξη
·         Αντιμετωπίζει αυτά τα παιδιά ως πολίτες 3ης κατηγορίας
·         Προσπαθεί με <<μπαλώματα>> να καλυψει τα κενά με εκπαιδευτικούς που χρειάζονται συμπλήρωση ωραρίου, απλά και μόνο για να πει ότι καλυψε τις απαιτήσεις.
Ως Καστοριά, για μια ακόμη φορά, αντιμετωπιστήκαμε από την κεντρική εξουσία, σα να μην υπάρχουμε στο χάρτη. Οι αιτήσεις 17 και οι προσλήψεις μέχρι στιγμής 4 !!!!!!! Από τον περασμένο Ιούνιο είχαν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτού του κυβερνώντος κόμματος, για το μείζον αυτό θέμα. Όλοι διαβεβαίωσαν ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα και φτάσαμε σήμερα να έχουν γίνει οι λιγότερες προσλήψεις από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τοποθετούνται από τη διεύθυνση οι προσληφθέντες σε τουλάχιστον 2 μαθητές/μαθήτριες, αγνοώντας αφ΄ενός τις εισηγήσεις του ΚΕΔΔΥ( βάση των οποίων έρχονται οι παράλληλες στηρίξεις) και αφετέρου το σκοπό και τους στόχους της ίδιας της παράλληλης σττήριξης.

Απαιτούμε:
1.       Αμεση πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την κάλυψη όλων των αναγκών σε παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης αλλά και ΣΜΕΑ.
2.       Τοποθέτηση των προσληφθέντων σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΚΕΔΔΥ και όχι απλά για κάλυψη αναγκών!!!! Οι μαθητές με ιδιαιτερότητες δεν είναι αριθμοί…
3.       Σεβασμό στους μαθητές τις μαθήτριες και στις οικογγένειες τους
4.       Συνεργασία όλων των φορέων για να μην υπάρξει ξανά το ίδιο πρόβλημα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 3ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.ΟΛΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ.


TO Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΓΟΥ ΕΚ/ΚΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ